Hallitus

Riistamaalijaoston hallitus 2024

Krister Holmberg, puheenjohtaja, rahastonhoitaja
Östra Barövägen 83, 10270 BARÖSUND
Puh: 040-5446017
S-posti: kristerbaro(at)gmail.com

Niklas Hyvärinen, varapuheenjohtaja
Puh: 044-2982880
S-posti: n.hyvarinen(at)hotmail.com

Niklas Dahlqvist, jäsen
Puh: 0400-542690
S-posti: dahlqvist.niklas(at)gmail.com

Magnus Qvarnström, jäsen
Puh: 0400-987730
S-posti: magnus.qvarnstrom(at)gmail.com

Henrik Holmberg, jäsen
Puh: 0400-988327
S-posti: henrik.holmberg(at)revir.org

Anders Wilkman, varajäsen
Puh: 044-5921120
S-posti: anders.wilkman(at)gmail.com

Anders Holmberg, sihteeri (ei mukana hallituksessa)
Östra Barövägen 83, 10270 BARÖSUND
Puh: 040-7514913
S-posti: andersbaro(at)gmail.com