Banreservationer

Reservationer av våra banor

I kalendern syns våra banreservationer men även tävlingar samt händelser.

Vill din förening komma och skjuta eller kanske hålla ett läger på våra toppmoderna banor?
Kontakta: sekreterare(at)raseborgsskyttar.fi