Avgifter

Medlems- samt Banavgifter

Raseborgs Skyttar r.f. uppbär medlemsavgifter och banavgifter av sina medlemmar. Nedanför finner du de olika avgifterna. Junior- och nybörjarträningarna är gratis och det krävs inget chip-kort för att låsa upp tavelanläggningarna.

Seniorer
Inskrivningsavgift : 150€
Medlemsavgift : 50€ / år

Juniorer
Inskrivningsavgift: 0€
Medlemsavgift : 15€ / år

Banavgifter
Raseborgs Skyttar uppbär en avgift för användning av Megalink tavelanläggningar. Skytten köper ett chip-kort av föreningen som laddas med ett visst antal skott. Anläggningen fungerar endast då man matar in kortet i kortöppningen, och det slutar fungera då man har avfyrat det laddade antalet skott i tavlan.

RS-medlemmar som representerar RS i tävlingar får ”skottkostnaderna” betalda tillbaka av föreningen i form av träningsbidrag.

Under juniorträningar, läger och tävlingar öppnas anläggningarna för användning utan chipkort.

Prislista :
Megalink kortet (chip-kortet) : 10€
Laddning av kortet med 1000 skott : 50€

Centralstyrelsen
Raseborgs Skyttar r.f.