Styrelse

Damsektionens styrelse 2013

Ordförande

Inga-Britt Fagerström
Tel: 0400-601622

Viceordförande

Sonja Fagerstöm

Sekreterare

Inga-Britt Fagerström
Tel: 0400-601622

Kassör

Christina Storrank

Ledamöter

Tuula Röman

Vega Boström