Pistolstyrelsen

Pistolstyrelsen 2024

Ordförande

Nyberg Jan
Tel: 050 304 3330
E-post: jan.nyberg(a)surfnet.fi

Viceordförande

Mariani-Cerati Lawrence
Tel: 0400443369
E-post: lawrencemarianicerati(a)gmail.com

Kassör

Lehtonen Minna
Tel: 040 763 5290
E-post: minna.lindholm(a)gmail.com
Postadress: Ristisalmentie 25, 09120 Karislojo

Sekreterare

Förström Kasper
Tel: 040 707 2329
E-post: kasper.forstrom(a)gmail.com

Ledamöter

Christian Bergström
Tel: 0400 102 882
E-post: chrisseb(a)gmail.com

Kankilampi Ari
Tel: 040 828 5442
E-post: kanki71(a)gmail.com

Lindgren Tobias
Tel: 040 519 7219
E-post: tobbe.lindgreen(a)gmail.com

Mariani-Cerati Kenneth
Tel: 044 264 4675
E-post: kenneth.angelomc(a)gmail.com

Suppleant

Arrakoski Jori
Tel: 045 134 5550
E-post: jori.arrakoski(a)live.com

Kontaktperson Siluett/Practical

Olander Dennis
Tel: 040 707 2328