Medlemsansökan

Vill du bli medlem i Raseborgs Skyttar r.f. ?

Medlemsansökningsblanketten fyller du lätt i elektroniskt.

Av våra medlemmar förväntar vi oss ett genuint intresse för Finlands sportskytteförbunds grenar. Vid behov kräver vi dokumentation av en som söker medlemskap för att bevisa detta. Juniorer behöver självfallet inte något dylikt.
En medlemsansökan för att möjliggöra vapenanskaffning, för annat ändamål än sportskytte, är inte en tillräcklig motivering till medlemskap och styrelsen förbehåller sig rätten att i oklara fall avslå ansökan.

 

Centralstyrelsen
Raseborgs Skyttar r.f.