Viltmål

Välkommen till Viltmålssektionen

Här nedan finner ni grenarna vi utövar. Välkommen med och pröva på viltmålsskytte.

Viltmålsgrenar

10 m rörligt mål

Skjutavstånd: 10 meter
Vapen: Fjäder-, CO2- eller tryckluftsgevär. Kaliber högst 4,5 mm och vapnets vikt högst 5,5 kg med kikaren. Avfyringsmotståndet obegränsat, kikarens längd högst 300 mm och kikarens förstoring högst fyra gånger.
Kulor: Fritt. Max. kaliber 4,5 mm.
Tavla: Tians diameter 5,5 mm.
Skjutställning: Man skjuter stående utan kroppsstöd.
Skjutprogram: Damer, flickor, män och pojkar skjuter 60 skott normallopp och 40 skott blandlopp. Oldboys-klasserna skjuter 40 skott normallopp och 40 skott blandlopp. Normalloppstävlingen är tvådelad, först skjuts 30 skott “långsamma lopp” där tavlan rör sej över en 2 meters öppning på 5 sekunder. Sedan, i internationella tävlingar oftast följande dag, skjuts 30 skott “snabba lopp” där tavlan rör sej över en 2 meters öppning på 2,5 sekunder. Blandloppstävlingen skjuts också i två delar, där skytten inte i förväg vet tavlans hastighet. Av tävlingens 40 skott är 20 långsamma lopp och 20 snabba lopp.

Övriga viltmålsgrenar

Till viltmålsgrenarna hör förutom 10m rörligt mål också två 50 meters viltmålsgrenar och i Finland också älg.
Det finns två tävlingar på 50 meter viltmål (också kallat vildsvin 50m). Damer, flickor, män och pojkar skjuter 60 skott normallopp och 40 skott blandlopp. Oldboys-klasserna skjuter 40 skott normallopp och 40 skott blandlopp. Skjutavståndet är 50 meter och vapnet är ett miniatyrgevär med kaliber .22. Tavlan föreställer ett vildsvin och rör sej i de långsamma loppen över en 10 meters öppning på 5 sekunder samt i de snabba loppen över en 10 meters öppning på 2,5 sekunder. Tians diameter är 50 mm. Vapnets vikt med kikare får inte överskrida 5,5 kg och avfyringsmotståndet måste vara minst 500 g.

I älgskytte används samma tavla som på Finlands Jägarförbunds älgskyttetävlingar. Skjutavståndet är 100 meter och kalibern får högst vara 8 mm. Det skjuts två olika tävlingar: 40 enkelskott och 20 dubbelskott.