Styrelse

Hagelsektionens styrelse 2023

Ordförande
Marcus Bäckman
Tel: 044-5657812

Viceordförande
Jarl Österman
Tel: 0400-100131

Sekreterare
Casper Friman
Tel:0440414408
epost: casper.friman@hotmail.com

Kassör
Hans Kvarnström
Tel: 040-5027489

Ledamöter
Guy Finnberg
Tel: 050-5954717

Magnus Backman
Tel: 040- 0474103

Suppleanter
Rolf Hellgren
Tel: 044- 9211894

Viveka Grönlund
Tel: 040- 5464041

Pressombud
Guy Finnberg
Tel: 050-5954717

Representant i centralstyrelsen
Marcus Bäckman