Centralstyrelsen

Välkommen till Raseborgs Skyttars hemsida och Centralstyrelsen.

Centralstyrelsen är Raseborgs Skyttars ledande organ som ser till att allt inom föreningen fungerar. I styrelsen sitter representanter från alla sektioner, på så sätt får alla sektioner fram just det som anses viktigt i respektive sektion. Centralstyrelsen leds av ordförande Anders Holmberg som själv aktivt sysslar med viltmålsskytte. Förutom ordförande sitter det sju personer i styrelsen och även två stycken suppleanter finns till förfogande. Styrelsen sammanträder en gång i månaden och då behandlar man sådana saker som gäller alla sektioner eller sådant som sektionernas styrelser anser att behöver behandlas i centralstyrelsen.

Centralstyrelsen behandlar även medlemsansökningar som kommer till föreningen, vill du bli medlem så hittar du information om hur du skall gå till väga under fliken ”Medlemsansökan”.

Har du några frågor angående skytte eller föreningen så är det bara att kontakta oss, föreningens kontaktuppgifter finner du under fliken ”Kontakt”.

Centralstyrelsen
Raseborgs Skyttar r.f.