Pistol

Välkommen till pistolsektionen

Vi ordnar nybörjarträningar måndagar kl.17-19 i Västerby skyttehall.

Sektionen håller månadstävlingar enligt följande:

Under vintersäsongen:
-Luftpistol 40 skott första tisdagen varje månad kl.18:30 i Västerby
-Luftolympiapistol andra tisdagen varje månad kl.18:30 i Västerby

Under sommarsäsongen:
-Klen-/sportpistol första tisdagen varje månad kl.16 och 18:15 på Ingå skjutbana
-Fripistol sista tisdagen varje månad kl.16 och framåt på Ingå skjutbana

Pistolsektionens verksamhetsprogram 2023
Pistolsektionens årsberättelse 2021

Pistolsektionen
Raseborgs Skyttar r.f.