Historik

Om Raseborgs Skyttar r.f.

Annandag påsk, den 10 april 1950, samlades 19 skytteintresserade herrar på officersklubben i Dragsvik. Initiativtagaren Einar Byholm och de andra herrarna hade samlats till möte för att diskutera skytte och hur man skulle främja skytte verksamheten. Vid mötet beslöts att grunda en skytteförening med namnet Västra Nylands Jakt- och Skyttegille.

Förslag till stadgar behandlades  paragraf för paragraf och mötet beslöt att man skulle hålla ett nytt möte två dagar senare, varvid stadgarna genomlästes och gokändes.

Föreningens hemort bestämdes till Ekenäs. Föreningens verksamhetsområde skulle omfatta alla socknar i Västra Nyland vilket senare ledde till att det uppstod livskraftiga underavdelningar i Ingå, Sjundeå, Bromarf och Karis.

Ansökan om anslutning till Svenska Finlands skytteförbund gjordes 30 maj 1950 och ansökan till Finlands skytteförbund r.f. gjordes den 9 december 1950.

Justitieministeriets resolution om föreningens godkännande gavs den 8 januari 1952. Den nygrundade föreningen leddes då av styrelsen som bestod av ordförande samt sex ordinarie medlemmar.

Namnet upplevdes långt och klumpigt några år senare då föreningen hade växt en hel del och man försökte sig på att förkorta namnet vilket inte var så lyckat, Man ville ha ett namn som kunde förkortas till två bokstäver.

Den  31 mars 1960 lämnade man in en ansökan om namnändring. Namnet var Raseborgs Skyttar r.f. , förkortat RS. Man hade fått inspiration från Raseborgs ruiner som ansågs välkänt i landet.

På föreningens officiella verksamhets program fanns tre olika skytteformer ända fram till år 1977, nämligen gevärs- , jakt- och pistolskytte. Hagel skytte infördes i programmet i april samma år. Geografiskt sett var verksamheten förlagd till två orter. Gevär och pistol i Ekenäs, medan hagel- och jaktskyttet utövades i Ingå.

År 1986 ändrades stadgarna för att man skulle kunna ha skilda styrelser för varje sektion. Man skrev även in att föreningens officiella språk är svenska.

Sedan 1986 har det skett vissa små ändringar inom föreningen men verksamheten fortsätter som tidigare. För att läsa igenom föreningens stadgar idag kolla under fliken stadgar.