Styrelse

Viltmålssektionens styrelse 2024

Krister Holmberg, ordförande, kassör
Östra Barövägen 83, 10270 BARÖSUND
Tel: 040-5446017
E-post: kristerbaro(at)gmail.com

Niklas Hyvärinen, vice ordförande
Tel: 044-2982880
E-post: n.hyvarinen(at)hotmail.com

Niklas Dahlqvist, ledamot
Tel: 0400-542690
E-post: dahlqvist.niklas(at)gmail.com

Magnus Qvarnström, ledamot
Tel: 0400-987730
E-post: magnus.qvarnstrom(at)gmail.com

Henrik Holmberg, ledamot
Tel: 0400-988327
E-post: henrik.holmberg(at)revir.org

Anders Wilkman, suppleant
Tel: 044-5921120
E-post: anders.wilkman(at)gmail.com

Anders Holmberg, sekreterare (utanför styrelsen)
Östra Barövägen 83, 10270 BARÖSUND
Tel: 040-7514913
E-post: andersbaro(at)gmail.com