Ordningsregler

Ordningsregler

Utebanorna är stängda trettondag, långfredag, påsklördag, påskdagen, Kristihimmelsfärdsdag, midsommarafton, midsommardagen, alla helgons dag, julafton, juldagen. Dag före helg gäller lördagstider. På övriga röda dagar tillämpas söndagstider.

 

Ordningsregler för 25 m pistolbanan i Ingå

 1. Rätt att använda Pistolbanan har Garantiföreningens medlemmar och Rasborgs Skyttars medlemmar.
  2. Skytte på andra avstånd än 25 m är förbjudet.
  3. Tavlor som passar i tavelanordningarna skall användas.
  4. Endast cal. .22 LR och .32 med blykula.
  5. Skjuttider måndag-fredag kl. 9.00-20.00 lördag kl.9.00-18.00 söndag kl.12.00-20.00. Vid större tävlingsarrangemang kan arrangören anhålla till RS centralstyrelse om tidigare skjuttid på söndag.
  6. Jaktkort eller i kraft varande försäkring är obligatorisk på skjutbanan.
  7. Du har väl kommit ihåg att betala medlemsavgiften till Garantiföreningen eller Raseborgs Skyttar för att du får använda banorna.
  8. OBS! Fyll i uppföljningsblankett. Obligatorisk enligt myndigheterna.

Ordningsregler för Hagelbanan.

 1. Rätt att använda hagelbanan har Garantiföreningens medlemmar och Rasborgs Skyttars medlemmar.
  2. Skytte från andra platser än de utmärkta platserna är förbjudet.
  3. På området får ej användas egna lerduvskastare.
  4. Patroner för ändamålet som trap och skeet patroner max 2,5 mm får endast användas.
  5. Banan är öppen från 15. mars till 30. september. Skjuttider måndag-fredag kl. 9.00-20.00 lördag-söndag stängd. Vid större tävlingsarrangemang kan arrangören anhålla till RS centralstyrelse om användning av banan på lördag­-söndag. Skytteprogram finns på Raseborgs skyttars hemsida/hagelsektionen.
  6. Jaktkort eller i kraft varande försäkring är obligatorisk på skjutbanan.
  7. Du har väl kommit ihåg att betala medlemsavgiften till Garantiföreningen eller Raseborgs Skyttar för att du får använda banorna.
  8. OBS! Fyll i närvaroblankett. Obligatorisk enligt myndigheterna.

Ordningsregler för 50 m Viltmålsbanan och Gevärs och Pistolbanan.

 1. Rätt att använda Viltmåls och Gevärs och Pistolbanan har Garantiföreningen för Ingå skjutbana r.f:s medlemmar och Rasborgs Skyttars r.f:s medlemmar.
  2. Skytte på andra avstånd än 50 m är förbjudet.
  3. Endast tavlor som passar i tavelanordningarna får användas.
  4. Endast cal. . 22 LR .
  5. Skjuttider måndag-fredag kl. 9.00-21.30 lördag kl.9.00-18.30 söndag kl.12.00-21.30 Vid större tävlingsarrangemang kan arrangören anhålla till RS centralstyrelse om tidigare skjuttid på söndag.
  6. Jaktkort eller i kraft varande försäkring är obligatorisk på skjutbanan.
  7. Du har väl kommit ihåg att betala medlemsavgiften till Garantiföreningen eller Raseborgs Skyttar för att du får använda banorna.
  8. OBS! Fyll i närvaroblankett. Obligatorisk enligt myndigheterna.

Centralstyrelsen

Raseborgs Skyttar r.f.