JUNIORSTIPENDER ATT SÖKA!

RS – juniorer kan ansöka om stipendier för kostnader de haft under verksamhetsåret 2023. Bifogad blankett ifylls. Utgifterna bör bestyrkas med originalkvitton eller tillförlitlig utredning.

Ansökan kan inlämnas till någon styrelsemedlem eller sändas per epost till:
ordforande@raseborgsskyttar.fi, senast den 31.3.2024


De beviljade stipendierna tillkännages på föreningens Vårmöte.


Raseborgs skyttar rf.

BLANKETT

Kategorier:
Okategoriserade