VÅRMÖTE SÖ 28.4.2024 KL. 16.00 PÅ HOTEL SEAFRONT

Raseborgs skyttar rf. kallelse till Vårmöte

Söndagen den 28.04.2024. kl. 16.00

På Hotell Sea Front

Vitsippsgatan 2 10600 Ekenäs

På årsmötet behandlas stadgeenliga ärenden.

Samt stadgeändringar.

Välkomna

Raseborgs skyttars styrelse

Kategorier:
Centralstyrelsen